۞ زیارت ناحیه مقدسه:
هر صبح و شام بر تو گریه و شیون می‌کنم و در مصیبت تو به جای اشک، خون می‌گریم...

برچسب : کتاب صیانت قلب

صیانت قلب

صیانت قلب

مجموعه شماره چهار از سخنرانی های مرحوم خبازیان زاده