۞ زیارت ناحیه مقدسه:
هر صبح و شام بر تو گریه و شیون می‌کنم و در مصیبت تو به جای اشک، خون می‌گریم...

تماس با ما

راه های ارتباطی ما :


کانال تلگرام مرحوم :

http://t.me/khabbazianzade

ایمیل :

info@khabbazian.com