۞ زیارت ناحیه مقدسه:
هر صبح و شام بر تو گریه و شیون می‌کنم و در مصیبت تو به جای اشک، خون می‌گریم...

برچسب : جلد شش کتاب مرحوم خبازیان

جواز صراط

جواز صراط

مجموعه شماره شش از سخنرانی‌های مرحوم خبازیان‌زاده